Vandervoodt Vermeulen Advocaten is een samenwerkingsverband tussen mr. Vandervoodt en mr. Vermeulen.

Deze samenwerking zorgt ervoor dat de jarenlange ervaring die beide advocaten hebben zoveel mogelijk ten goede komt aan de cliënten.

Het kantoor werkt met een staf van medewerkers die de voortvarendheid en continuïteit van uw belangenbehartiging bewaken. Het intensieve overleg tussen mr. Vermeulen en mr. Vandervoodt resulteert in de best mogelijke oplossing voor de behandeling van uw juridische probleem.

Beide meesters brengen hun 40-jarige ervaring in de advocatuur in, teneinde kwaliteit te borgen!