News & Blog

Gevangenisstraf: gezamenlijk gezag / het recht op omgang

Het enkele feit dat de vader een (langdurige) gevangenisstraf ondergaat is op zichzelf geen reden op basis waarvan het recht op omgang kan worden ontzegd, aldus...

Aangehouden, heb ik recht op bijstand van een voorkeursadvocaat?

Vaak krijgen wij de vraag: als ik word aangehouden, ben ik genoodzaakt om te worden bijgestaan door een piketadvocaat? Of heb ik recht op bijstand van mijn voor...

Waar moet u op letten bij een vaststellingsovereenkomst (VSO)

Waar moet u op letten bij een vaststellingsovereenkomst (VSO) ?

Het gebeurt regelmatig dat werkgever en werknemer met wederzijds goedvinden het dienstverband wensen te beëindigen. Hierbij doen wij u enkele tips/weetjes toeko...

Verklaring omtrent gedrag (VOG)

Verklaring omtrent gedrag (VOG)

Jongeren en ook volwassenen; de vraag om nog even de verklaring omtrent het gedrag op te vragen en langs te brengen op je werk/stageplek komt vandaag de dag alt...

Afstaan DNA materiaal na veroordeling

Afstaan DNA materiaal na veroordeling

Veroordeeld voor het stelen van een pakje kauwgom, of voor een straatroof? Als veroordeelde ontvangt u in beide gevallen een brief waarin u wordt uitgenodigd vo...

Betalingsonmacht vs. betalingsonwil

Betalingsonmacht vs. betalingsonwil

Oproep voor gijzeling ontvangen in verband met onbetaalde boetes? In een kort gedingprocedure kan de rechter worden gevraagd de gijzeling op te heffen of te sch...