Is de aanvraag voor uw WWB-uitkering afgewezen? Wordt uw uitkering stopgezet of opgeschort? Of heeft u een ander besluit ontvangen waar u het niet mee eens bent? Wij dienen voor u het bezwaar of beroep in, waarna het besluit opnieuw zal worden beoordeeld. Dit kan bijvoorbeeld gaan om een besluit van de gemeente, het UWV of de Sociale Verzekeringsbank.

Het is van belang dat u zo spoedig mogelijk contact met ons opneemt, in verband met de aflopende termijn voor het indienen van bezwaar of beroep. Wij geven u graag advies en staan u bij in procedures.