Arbeidsrecht

Bij arbeidszaken is het van belang om snel en adequaat te reageren. Het arbeidsrecht is immers een erg dynamisch rechtsgebied waarin zich in snel tempo veranderingen voordoen. Mr. Vandervoodt bezit ruime ervaring op het gebied van het arbeidsrecht. Wij treden op als belangenbehartiger voor zowel werkgevers als werknemers om te zorgen dat zaken op zo goed mogelijke wijze wordt opgelost of afgehandeld.

U kunt rekenen op professionele bijstand  ter zake van onder meer:

  • Advies bij opstellen arbeidsovereenkomst;
  • Aanvraag ontslagvergunning;
  • Verzoek ontbinding arbeidsovereenkomst;
  • Advies bij ontslag op staande voet;
  • Loonvorderingen;
  • Beëindigingovereenkomsten;
  • Concurrentiebeding en relatiebeding;
  • Re-integratie.