Blog

Drie keer beslissing rijbewijs terug in twee weken

Blog

Bij rijden onder invloed of bij forse overschrijding van de maximum snelheid kan besloten worden om het rijbewijs in te vorderen. Wij hebben voor drie verschillende cliënten drie afzonderlijke klaagschriften ingediend tegen de beslissing tot invordering. Verspreid over heel Nederland hebben we in deze zaken verzocht aan de rechtbanken om het rijbewijs aan de cliënten terug te geven in verband met werk. Twee cliënten betroffen directeuren van bedrijven met tientallen werknemers. In gevallen als deze is het belangrijk om het klaagschrift deugdelijk te onderbouwen. Het rijbewijs wordt niet zomaar weer teruggegeven en er hangt in dit soort zaken veel vanaf!

In alle drie de gevallen is het klaagschrift gegrond verklaard en is het rijbewijs teruggegeven. Een succes, aangezien een dergelijke zaak vaak erg lastig is.

Vragen? Neem gerust vrijblijvend contact met ons op voor informatie. U kunt vragen naar mr Vandervoodt. 010 4779288