Een bezoek aan een advocaat brengt vanzelfsprekend kosten met zich mee. Wij begrijpen dat dit soms kan leiden tot onnodige zorgen. Graag willen wij de zorgen over de kosten bij u wegnemen door hierover zoveel mogelijk vooraf duidelijke afspraken te maken. Dit doen wij onder andere door tijdens het eerste gesprek alle informatie met u te bespreken, zowel inhoudelijk als financieel.

Om u tegemoet te komen in de kosten die nodig zijn voor het behandelen van een zaak, is het intakegesprek bij ons altijd kosteloos. Tijdens dit vrijblijvende gesprek kunt u alle van belang zijnde punten bespreken. Tevens kunt u tijdens het intakegesprek met de advocaat bespreken hoe de financiële kant van uw zaak geregeld zal worden. Zo heeft u altijd een duidelijk overzicht van de zaak en weet u precies waar u aan toe bent.

Aan de hand van het intakegesprek kan de advocaat een inschatting maken van de te maken kosten. Tevens kan de advocaat een inschatting maken over de vraag of u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand.

Mr Vandervoodt  werkt zowel op basis van een standaard uurtarief of op basis van gefinancierde rechtsbijstand.