Blog

Overtreding WWFT (Wet ter voorkoming witwassen en financiering van terrorisme); een ver van mijn bed show?

Blog

Deze wet klinkt in de oren alsof een normale burger, niet zijnde een persoon die zich in het criminele circuit bevindt, niet snel hiermee te maken krijgt. Overtreding van een bepaling uit deze wet ligt dan ook niet op de loer, toch? Witwassen? Terrorisme? Nee, dat is ver van mijn bed denkt menig ondernemer. Echter, al vrij snel kan je te maken krijgen met deze wet en eventueel overtreding hiervan, zonder dat je hiervan wellicht bewust bent.

Immers, bij een ongebruikelijke transactie (wat op het eerste oog niet snel als ongebruikelijk wordt gezien) kan het al zo zijn dat hiervan melding kan en soms zelfs moet worden gemaakt. De FIU bepaalt vervolgens na een dergelijke melding of de transactie als verdacht kan worden aangemerkt.

Een voorbeeld; bij voldoening van een factuur door een buitenlandse klant door middel van een contante betaling kan het al zo zijn dat deze contante transacties gemeld moeten worden door de onderneming. Ten behoeve van de beoordeling of een transactie als ongebruikelijk moet worden aangemerkt zijn op grond van artikel 15 van de Wwft indicatoren vastgesteld.

De –al dan niet middellijk- bestuurder van de onderneming kan in dat soort gevallen een aanzienlijk probleem hebben, aangezien de bestuurder verantwoordelijk is voor de gang van zaken binnen de onderneming en voor het melden van eventuele ongebruikelijke transacties.

Het niet melden van een ongebruikelijke transactie kan een economisch delict opleveren met flinke strafmaxima. Een andere mogelijkheid is dat een bestuursrechtelijke boete wordt opgelegd.

Wat te doen in dergelijke situaties?
Zo snel als mogelijk advies inwinnen bij een strafrechtadvocaat met ervaring op dit gebied. Bel mr Vandervoodt! 010 4779288