Archive for tag: WWFT

witwassen foto 1

Overtreding WWFT (Wet ter voorkoming witwassen en financiering van terrorisme); een ver van mijn bed show?

Deze wet klinkt in de oren alsof een normale burger, niet zijnde een persoon die zich in het criminele circuit bevindt, niet snel hiermee te maken krijgt. Overt...