Blog

Externe voorkeursadvocaat en rechtsbijstandsverzekering, kan dat en wie betaalt dat?

Blog

Vele cliënten denken dat ze geen beroep kunnen doen op de dekking van hun rechtsbijstandsverzekering indien zij kiezen voor een eigen gekozen advocaat. Verzekeraars zeggen namelijk vaak dat ze enkel met behulp van hun eigen juristen en advocaten u kunnen helpen, omdat u anders de kosten zelf moet vergoeden.
Let op: dit klopt in veel gevallen niet!

Het Europees Hof van Justitie heeft in haar uitspraak van 7 november 2013 de vrije advocaatkeuze onderstreept. Het recht om zelf een advocaat te kiezen stond al in de wet, maar rechtsbijstandsverzekeraars beperkten dit door de keuze bij zichzelf te leggen en het slechts toe te passen bij procedures waar een advocaat verplicht is.

Kort gezegd; in beginsel heeft u in procedures recht op bijstand van een advocaat naar keuze. De kosten van de advocaat worden betaald door de rechtsbijstandsverzekering. In sommige gevallen bent u dan een eigen risico verschuldigd van 250 euro omdat u ervoor kiest een eigen advocaat in te schakelen in plaats van een jurist/advocaat van de rechtsbijstandsverzekeraar. Indien dit het geval is, vraag uw advocaat om advies, wij komen hier altijd uit! Wij hebben veel ervaring met bijstand op basis van een rechtsbijstandsverzekering.