Blog

Transitievergoeding bij ziekte

Blog

Transitievergoeding bij ziekte

Indien de werkgever het dienstverband van minimaal 2 jaar beëindigt of als het UWV een ontslagvergunning verleent, dan heeft de werknemer in beginsel recht op een transitievergoeding.

Maar hoe zit dit als de werknemer arbeidsongeschikt is en geen ontslag of beëindiging van het dienstverband volgt? Dit heeft het zogeheten ‘slapende dienstverband’. In een dergelijke situatie blijft de werknemer in dienst en lopen de
re-integratieverplichtingen door, maar is door de werkgever geen loon of transitievergoeding verschuldigd.

Dit slapend houden van dienstverbanden heeft veel stof doen opwaaien in de politiek en in de rechtspraak. De rechtspraak heeft reeds in meerdere uitspraken geoordeeld dat het slapend houden van een dienstverband in principe is toegestaan en geen vorm is van ernstig verwijtbaar handelen door de werkgever.

Minister Asscher vond deze omzeiling van het uitbetalen van een transitievergoeding onredelijk. De politiek heeft inmiddels een conceptvoorstel van een compensatieregeling in behandeling welke naar de planning per 1 januari 2020 in werking zal moeten treden. De compensatieregeling zal ervoor moeten zorgen dat werkgevers worden gecompenseerd voor uitbetaling van de transitievergoeding, wat de omzeiling zal moeten tegengaan.

Als het wetsvoorstel tot wet verheven wordt, kunnen werkgevers die na 1 juli 2015 de transitievergoeding al verstrekt hebben – indien aan de voorwaarden wordt voldaan – aanspraak maken op de compensatie, ongeacht hoe lang geleden de transitievergoeding is betaald.

Wij houden u over verdere ontwikkelingen op de hoogte!

Vragen over dit onderwerp (arbeidsrecht)? Neem vrijblijvend contact op met een van onze gespecialiseerde advocaten.