Blog

Huwelijkse voorwaarden met een periodiek verrekenbeding

Blog

Huwelijkse voorwaarden met een periodiek verrekenbeding?

Vaker dan men beseft zorgt deze afspraak bij echtscheiding tot een situatie die u mogelijk juist niet voor ogen had toen u trouwde. Namelijk wanneer deze afspraak (al dan niet bewust) niet is nageleefd, het door u beiden overgespaarde inkomen is dus niet periodiek verdeeld.
In de meeste gevallen leidt dit tot een verdeling van het vermogen van partijen nagenoeg gelijk aan de verdeling die past bij een huwelijk gesloten in gemeenschap van goederen. En mogelijk is dit nu juist wat u wilde voorkomen en dacht te kunnen voorkomen door te trouwen onder huwelijkse voorwaarden.

Waarom eigenlijk?
Op grond van de Wet moeten partijen bij echtscheiding alsnog afrekenen (lees: verrekenen). Omdat logischerwijs door het verstrijken van de jaren het voor partijen niet meer mogelijk is om te verrekenen conform de aanvankelijk afgesproken wijze (periodiek), is door de Wetgever bedacht dat dan de verrekening (lees: gelijke verdeling) moet plaatsvinden van het op moment van de scheiding totaal aanwezige vermogen.

U kunt mogelijk voorkomen dat het op de stapel der 50/50-verdeling terechtkomt. Aan uw zijde wordt dan wel een actieve houding verwacht. U dient te komen deugdelijk, concreet en verifieerbaar bewijs dat u een specifiek vermogensbestanddeel zelf heeft aangebracht, bijvoorbeeld omdat u het door schenking heeft gekregen.

Nog een escape?
Ja, die geeft de Wetgever: Geen bewijsvermoeden – dat al het bij echtscheiding aanwezige vermogen vermoed te zijn gevormd uit hetgeen verrekend had moeten worden wanneer partijen wel het verrekenbeding zouden hebben nageleefd- wanneer dit voortvloeit uit de eisen van redelijkheid en billijkheid in het licht van de aard en omvang van de verrekenplicht.

Cryptisch? Ja best wel!
Het is daarom aan te raden om, zodra de hierboven geschetste situatie u bekender voorkomt dan u had gehoopt, u zich spoedig te laten adviseren door Mr Vandervoodt,  werkzaam op het gebied van huwelijksvermogensrecht (familierecht),  Per email,  info@vandervoodt.nl of telefonisch,  010 4779288