Blog

Bent u het niet eens met een besluit van het UWV?

Blog

Bent u het niet eens met een besluit van het UWV?
Wij kunnen u bijstaan!

Een voorbeeld uit de praktijk.

De aandoening fybromyalgie is lange tijd niet serieus genomen als daadwerkelijke ziekte. Gelukkig is de aandoening inmiddels wel erkend in de medische wereld, maar uit onze ervaring blijkt dat diverse instanties, waaronder het UWV, de aandoening nog steeds vaak niet serieus nemen en de lichamelijke beperkingen vaak onderschatten.

Fibromyalgie veroorzaakt pijn, stijfheid en vermoeidheid, die chronisch zijn. Vele klachten worden vaak lange tijd niet onderschreven aan deze aandoening, waardoor de diagnose vaak niet of heel laat wordt gesteld. Als de diagnose dan uiteindelijk wordt gesteld leert de ervaring dat de omgeving vaak weinig begrip heeft voor de klachten en dat het UWV te weinig rekening houdt met de klachten bij de bepaling van het arbeidsongeschiktheidspercentage, waardoor deze vaak te laag wordt vastgesteld.

Middels bezwaar of beroep kan alsnog worden bewerkstelligd dat klachten en beperkingen serieus worden genomen.

Vragen? Neem gerust Stel en vrijblijvend contact op met onze gespecialiseerde advocaat mr. K. Kuster.
Zij is lid van de juridische adviesraad van de vereniging FES, Fibromyalgie en Samenleving.