Blog

Langdurige ziekte en transitievergoeding

Blog

Langdurige ziekte en transitievergoeding

Het komt regelmatig voor dat de werkgever bij langdurige ziekte (langer dan 24 mnd) het dienstverband slapende houdt omwille van het betalen van een transitievergoeding. Hoe langer het dienstverband voortduurt, hoe hoger de transitievergoeding zal zijn.

Voor zover het in stand houden van de arbeidsovereenkomst alleen is ingegeven door het niet willen betalen van een transitievergoeding heeft het kabinet besloten dat dit onwenselijk is. Om die reden is een zogeheten ‘compensatieregeling’ in het leven geroepen.

De verwachting is,  dat er een wetswijziging komt, waardoor de werkgever een bij ontslag van een langdurig arbeidsongeschikte werknemer betaalde transitievergoeding gecompenseerd krijgt van het UWV. Als gevolg van dit voorstel is er voor werkgevers geen aanleiding meer om een arbeidsovereenkomst met een langdurig arbeidsongeschikte werknemer slapend in stand te houden na afloop van de loondoorbetalingsperiode uitsluitend om de transitievergoeding niet te hoeven te betalen. Zodra er meer duidelijkheid is, komt deze op de website.

Voor vragen over (langdurige) ziekte en transitievergoeding kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen 010-4779288 of  info@vandervoodt.nl