Archive for tag: News

Adoptiewens?

Adoptie van een kindje in Nederland of uit het buitenland? Vaak is een procedure bij de rechtbank noodzakelijk, maar in sommige situaties weer niet. Heeft u adv...

camera arbeidsrecht

Camera’s op de werkvloer?

Stel, u verdenkt een van uw medewerkers van diefstal op de werkvloer. U besluit een geheime camera te plaatsen om hem/haar op heterdaad te kunnen betrappen, zod...

Gevangenisstraf: gezamenlijk gezag / het recht op omgang

Het enkele feit dat de vader een (langdurige) gevangenisstraf ondergaat is op zichzelf geen reden op basis waarvan het recht op omgang kan worden ontzegd, aldus...

Aangehouden, heb ik recht op bijstand van een voorkeursadvocaat?

Vaak krijgen wij de vraag: als ik word aangehouden, ben ik genoodzaakt om te worden bijgestaan door een piketadvocaat? Of heb ik recht op bijstand van mijn voor...

Waar moet u op letten bij een vaststellingsovereenkomst (VSO)

Waar moet u op letten bij een vaststellingsovereenkomst (VSO) ?

Het gebeurt regelmatig dat werkgever en werknemer met wederzijds goedvinden het dienstverband wensen te beëindigen. Hierbij doen wij u enkele tips/weetjes toeko...

Verklaring omtrent gedrag (VOG)

Verklaring omtrent gedrag (VOG)

Jongeren en ook volwassenen; de vraag om nog even de verklaring omtrent het gedrag op te vragen en langs te brengen op je werk/stageplek komt vandaag de dag alt...