Blog

Gevangenisstraf: gezamenlijk gezag / het recht op omgang

Blog

Het enkele feit dat de vader een (langdurige) gevangenisstraf ondergaat is op zichzelf geen reden op basis waarvan het recht op omgang kan worden ontzegd, aldus het gerechtshof Den Bosch. Ook het gezamenlijk gezag wordt slechts in zeer uitzonderlijke gevallen gewijzigd in eenhoofdig gezag.

Toch is het natuurlijk niet ondenkbaar dat een dergelijke situatie zich voordoet. Voor u of bekende een herkenbare situatie en u heeft vragen?

Neem vrijblijvend contact met ons op om uw situatie te bespreken met Mr Vandervoodt,  jarenlange ervaring op het gebied van personen- en familierecht.