Blog

Besluit IND vernietigd en bezwaar gegrond verklaard

Blog

Hierbij delen wij graag een van onze successen met onze Facebookvolgers. Dit keer op het gebied van vreemdelingenrecht.

Enkele weken geleden kwam er een cliënt bij ons op kantoor met een besluit van de IND waarin werd aangegeven dat hij meer dan het toegestane aantal dagen buiten Nederland was verbleven. Om die reden had de IND de verblijfsvergunning met terugwerkende kracht ingetrokken en het besluit aangemerkt als terugkeerbesluit. Oftewel, deze cliënt in kwestie was met dit besluit per direct illegaal geworden in Nederland en dat na decennia in Nederland te hebben gewoond en gewerkt. Deze man woonde en werkte al tientallen jaren in Nederland en zijn volledige leven vindt in Nederland plaats. Zijn kinderen en kleinkinderen wonen hier. Alleen reisde hij een aantal keer per jaar naar Marokko om wat andere familieleden te bezoeken. Cliënt was ten einde raad, wat nu?

Gelukkig heeft bezwaar maken in dit soort zaken vaak ‘schorsende werking’, wat inhoudt dat het maken van bezwaar betekent dat de bezwaarprocedure in Nederland afgewacht mag worden. Bezwaar maken is dus nagenoeg altijd aan te raden.

In de bezwaarprocedure hebben wij alsnog aan kunnen tonen dat het besluit onterecht (en bovendien onzorgvuldig) was genomen. Om die reden is het bezwaar gegrond verklaard en mag deze cliënt alsnog in Nederland verblijven en heeft zijn verblijfsvergunning nog steeds te gelden.

Heeft u ook problemen met de IND? Neem gerust vrijblijvend contact met ons op: 010-4779288.