Archive for category: News

Transitievergoeding bij ziekte

Transitievergoeding bij ziekte

Transitievergoeding bij ziekte Under Construction!   Vragen over dit onderwerp (arbeidsrecht)? Neem vrijblijvend contact op met een van onze gespecialiseer...

Huwelijkese voorwaarden periodiek verrekenbeding

Huwelijkse voorwaarden met een periodiek verrekenbeding

Huwelijkse voorwaarden met een periodiek verrekenbeding? Vaker dan men beseft zorgt deze afspraak bij echtscheiding tot een situatie die u mogelijk juist niet v...

camera arbeidsrecht

Camera’s op de werkvloer?

Stel, u verdenkt een van uw medewerkers van diefstal op de werkvloer. U besluit een geheime camera te plaatsen om hem/haar op heterdaad te kunnen betrappen, zod...

Gevangenisstraf: gezamenlijk gezag / het recht op omgang

Het enkele feit dat de vader een (langdurige) gevangenisstraf ondergaat is op zichzelf geen reden op basis waarvan het recht op omgang kan worden ontzegd, aldus...

Aangehouden, heb ik recht op bijstand van een voorkeursadvocaat?

Vaak krijgen wij de vraag: als ik word aangehouden, ben ik genoodzaakt om te worden bijgestaan door een piketadvocaat? Of heb ik recht op bijstand van mijn voor...

Waar moet u op letten bij een vaststellingsovereenkomst (VSO)

Waar moet u op letten bij een vaststellingsovereenkomst (VSO) ?

Het gebeurt regelmatig dat werkgever en werknemer met wederzijds goedvinden het dienstverband wensen te beëindigen. Hierbij doen wij u enkele tips/weetjes toeko...